BeCo kunstgras leggen

Voor het allerbeste resultaat zijn er verschillende voorwaarden verbonden aan de onderbouw en installatie van het kunstgras. Om na de uitvoering van de werkzaamheden jarenlang te kunnen genieten van uw kunstgras, zijn er in de voorbereiding en uitvoeringsfase verschillende voorwaarden waar nauwkeurig rekening mee gehouden dient te worden.

Ondergrond bewerken voor kunstgras

Creëren van de juiste onderbouw van het kunstgras. Het is van belang dat de onderbouw goed bestand is tegen het gebruik van het kunstgrasveld. Daarnaast is het aspect waterdoortastendheid van cruciaal belang. Afhankelijk van de bodemgesteldheid van uw tuin kiezen wij voor een zandbed van 6 -20 cm. Wanneer de waterdoortastendheid dusdanig slecht is, kiezen we ervoor een laag lava aan te brengen, of een drainagesysteem te installeren.

Aanbrengen van de juiste ondergrond

Zoals eerder is vermeld,  wordt er afhankelijk van de bodemgesteldheid een type ondergrond gekozen. Afhankelijk van de keuze zullen we deze ondergrond aanbrengen. Na het aanbrengen zal de gehele oppervlakte worden bewerkt middels een trilplaat. Dit zorgt ervoor dat uw ondergrond niet meer zal verzakken tijdens het gebruik. Voorafgaand aan het aanbrengen van het drukverdelend doek en de kunstgrasmat, wordt de oppervlakte geëgaliseerd middels een laser en waterpas.

Aanbrengen drukverdelend doek en kustgrasmat

Voordat uw gekozen kunstgrasmat geïnstalleerd wordt, plaatsen wij een drukverdelend doek over de oppervlakte. Dit doek heeft verschillende functies. Het zorgt er tijdens de installatie van het kunstgras voor dat het geëgaliseerde zandbed beschermd wordt tegen voetstappen. Daarnaast wordt het zandbed na aanleg beschermd tegen voetstappen en eventuele puntbelastingen zoals; tafelpoten en speeltoestellen. Tot slot zorgt het drukverdelend doek ervoor dat onkruid en mieren ( die vrijwel niet aanwezig zullen zijn in het zandbed) zich niet door het doek kunnen manoeuvreren.

Aanleggen kunstgras

Allereerst rollen we het kunstgras uit en leggen wij deze op zijn plek. Vervolgens wordt het kunstgrasveld geheel op maat gesneden. Tot slot worden stukken kunstgras (wanneer er meerdere rollen nodig zijn) aan elkaar gelijmd, dit gebeurt middels een lijmband. De naden zullen na installatie van de lijmband  geheel onzichtbaar zijn.

Bezanden van de kunstgrasmat

Na installatie van de kunstgras, bezanden wij de oppervlakte met kwartszand. Dit zorgt ervoor dat de mat zwaarder wordt en dus vast op zijn plaats blijft liggen. Daarnaast zorgt het kwartszand ervoor dat er extra ondersteuning tussen de vezels wordt aangebracht. Hierdoor blijven de vezels beter rechtop staan.