BeCo Kunstgras besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Alle ingevoerde persoonsgegevens worden zo goed mogelijk bewaard en deze worden niet verstrekt aan derden, ook zullen opgeslagen cookies niet gebruikt worden voor commerciele doeleinden.

Desondanks kunnen er fouten optreden. Derhalve zal BeCo kunstgras geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het Internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door BeCo kunstgras of door U aan BeCo Kunstgras middels een website van BeCo Kunstgras of anderszins langs elektronische weg.

Evenmin aanvaardt BeCo kunstgras aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens BeCo Kunstgras via deze website. BeCo Kunstgras aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. BeCo  Kunstgras garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.